Frågor & Svar

Varför har Specialfastigheter infört en Visslelblåsarfunktion?

Syftet med att inrätta en visselblåsarfunktion hos Specialfastigheter är att skapa möjlighet att påtala oegentligheter för att skydda medarbetare och organisation

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Specialfastigheters Visselblåsarfunktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot Specialfastigheter. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Specialfastigheter. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

En Visselblåsarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Specialfastigheter bedömer att det inte är ett whistleblowingärende. Systemet får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Specialfastigheter.

Vem kan man anmäla?

Enligt Datainspektionens föreskrift kan en Visselblåsarfunktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Din anmälan utreds av Säkerhetschef och hållbarhetsstrateg vid Specialfastigheter.

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Specialfastigheter?

Interaktiv Säkerhet har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa lämnas aldrig vidare till Specialfastigheter.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ärendet kontaktas hållbarhetsstrateg vid Specialfastigheter.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns tre olika sätt att lämna sin anmälan.

  • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
  • Skicka e-post
  • Ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0774 10 36 42.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.