Frågor & Svar

Varför har Specialfastigheter infört en visselblåsarfunktion?

Syftet med att inrätta en visselblåsarfunktion hos Specialfastigheter är att skapa möjlighet att anonymt påtala oegentligheter för att skydda medarbetare och organisation

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Specialfastigheters visselblåsarfunktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot Specialfastigheter. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Specialfastigheter. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

En visselblåsarfunktion är till för att anonymt kunna rapportera konstaterade eller misstänkta oegentligheter inom en organisation.

Exempel på oegentligheter är:

  • Bedrägerier eller annan ekonomisk brottslighet
  • Mutor, bestickning eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister, exempelvis i strid med säkerhetsskyddslagen och tillhörande förordning
  • Allvarliga miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier
  • Läckande av känslig information
  • Allvarliga tjänstefel

Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Specialfastigheter på goda grunder bedömer att det inte är ett visselblåsarärende. Systemet får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Specialfastigheter.

Vem kan man anmäla?

Enligt Integritetsmyndighetens föreskrift kan en visselblåsarfunktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Din anmälan utreds av Säkerhetschef, Hållbarhetsstrateg och Chefsjurist vid Specialfastigheter.

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Specialfastigheter?

Interaktiv Säkerhet har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa lämnas aldrig vidare till Specialfastigheter.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan. Interaktiv Säkerhet lämnar inte ut dina uppgifter till Specialfastigheter.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

Om du väljer att inte vara anonym kan du kontakta Säkerhetschef, Hållbarhetsstrateg eller Chefsjurist vid Specialfastigheter för att få mer information om ärendet. Om du valt att vara anonym kan du kontakta Interaktiv säkerhet som på din begäran inte röjer din identitet.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns tre olika sätt att lämna sin anmälan.

  • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
  • Skicka e-post
  • Ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0774-10 36 42.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.