Välkommen till Specialfastigheters Visselblåsarfunktion


På Specialfastigheter är vi måna om att göra vad vi kan för ett tryggare samhälle. Det får inte förekomma korruption eller andra oegentligheter. Vi vill att den  som misstänker att något fel begås av oss eller våra samarbetspartners berättar det. Det går att kontakta Specialfastigheter direkt eller om det finns behov av att vara anonym så finns denna visselblåsarfunktion som är en extern  part som har bolagets uppdrag att undersöka om misstankar stämmer.  Det går även att vända dig till direkt polisen om brott misstänks. För företag anger datainspektionen  begränsningar i vad som får registreras. Därför vill vi att ni bara anger ledande personer eller nyckelpersoner i denna funktion, se förklaring nedan.


Genom att klicka på knappen "Anmäl ditt ärende här" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på tre olika sätt:

formulär Genom att fylla i formuläret på sidan.
E-post Genom att skicka e-post med din anmälan.
Ringa Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0774 10 36 42

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det. T ex foton, eller andra dokument.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En Visselblåsarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

En Visselblåsarfunktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Vem kan anmälas

Enligt Datainspektionens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en Visselblåsarfunktion. På Datainspektionens rekommendation går det endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Specialfastigheter.

Så hanteras din anmälan

 1. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar.
 2. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.
 3. När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så anonymiseras den omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler förblir anonym mot Specialfastigheter.
 4. Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Specialfastigheter som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Specialfastigheter och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.